• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.04.2017

Periodični izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2017. godine

U skladu sa članom 92. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 102/15) i članom 18. Pravilnika o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 69/14, 14/15 i 04/16) godine, objavljujemo Periodične finansijske izvještaje Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2017. godine.

Izvještaj možete preuzeti ovdje >> Download