• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.02.2012

Kantonalni štab Civilne zaštite i načelnici općina analizirali dosad učinjeno

Danas je u sjedištu Kantona održan sastanak Kantonalnog štaba civilne zaštite kome su prisustvovali premijer Zeničko-dobojskog kantona i načelnici svih 12 općina. Tema sastanka bila je: „Analiza funkcionisanja lokalne zajednice u uslovima stanja prirodne i druge nepogode“. U uvodnom dijelu, komandant Štaba Raif Seferović upoznao je prisutne sa onim što su Štab i Kantonalna uprava Civilne zaštite poduzeli u cjelini u proteklom periodu u povodu velikih sniježnih padavina koje su zadesile naš Kanton i cijelu državu BiH.

Potom su načelnici Općina prezentirali sve ono što je poduzeto u okviru njihove nadležnosti te su razmjenjena iskustva u vezi sa nošenjem sa posljedicama elementarne nepogode. Najtežim je ocijenjeno stanje u Općini Vareš koja je time imala i najveće izdatke za saniranje posljedica nevremena i organizovanje dopreme hrane i lijekova ugroženom stanovištvu, pa su ostali načelnici solidarno odlučili svoja neutrošena namjenska sredstva za ove svrhe, usmjeriti ka Općini Vareš. Načelnik Hamdo Fatić zahvalio je kolegama načelnicima ostalih Općina na iskazanoj solidarnosti ne samo sada, već i u toku samog nevremena kada su Općini Vareš nesebično priskočili u pomoć pripadnici civilne zaštite iz drugih gradova kantona.Razgovarano je i o procjeni štete te o predstojećim aktivnostima kako bi se spremno dočekao eventualni val poplava i pojave klizanja tla. S tim u vezi, proslijeđene su naredbe Federalnog štaba Civilne zaštite u vezi sa preventivnim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se spremno dočekalo otapanje sniježnih padavina. Na kraju, premijer Kantona, Fikret Plevljak zahvalio je svim načelnicima Općina kao i građanima Kantona koji su uložili sve svoje ljudske i materijalne resurse da se uspješno odupru posljedicama elementarne nepogode. Stoga ne čudi što je prevladalo mišljenje da je Zeničko-dobojski kanton jedan od najuspješnijih u Federaciji BiH u nošenju sa svim teškoćama nastalim od posljedica sniježnih padavina.Odlukom Kantonalnog štaba Civilne zaštite, na obilježavanju Dana Civilne zaštite, koje će biti upriličeno 02. 03.2012. godine, bit će dodijeljena priznanja i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima i firmama koji su učinili sve da ne bude većih gubitaka ljudskih života i materijalnih dobara u proteklim sniježnim nepogodama.

Press služba ZDK