• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.12.2016

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2017.godinu

Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 06. 12. 2016.godine prihvaćen je Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2017.godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim se Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća zadužuje za provođenje javne rasprave za koju je utvrđen rok od 15 dana.

Tokom javne rasprave zaintersovanima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi za predloženim dokumentom u formi Nacrta, s ciljem donošenja što kvalitetnije konačne verzije istog.
Na Javnu raspravu pozivaju se građani, predstavnici privrednih društava, nevladine organizacije i udruženja, predstavnici političkih stranaka, predstavnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, mediji i svi ostali da iznesu svoje sugestije i prijedloge na pomenuti Nacrt.

Javna rasprava počinje teći od 09. 12. do 23. 12. 2016.godine, s tim da će dana 15. 12. 2016.godine (četvrtak) Javna rasprava biti organizovana u sali Općinskog vijeća Maglaj ( JU Dom kulture “Edhem Mulabdić) sa početkom u 13, 00 sati.

Svoje sugestije, primjedbe i prijedloge svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, kancelarija broj 29 i 30, najkasnije do posljednjeg dana javne rasprave 23. 12. 2016.godine a mogu i usmeno na javnoj raspravi zakazanoj za dan 15. 12. 2016.godine u 13,00 sati.

Također obavještavamo sve zainteresovane da Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2017.godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na pisarnici, u kancelarijama Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća broj 29. i 30, te na web stranici Općine Maglaj, na adresi www.maglaj.ba.


Nacrt programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2017. godinu možete preuzeti ovdje >> Download