• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.09.2016

Javni poziv za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 101/15), Smjernica o postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, br. 01-16-1-538/16 od 23. 2. 2016. godine i Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kriterijima za dodjelu sredstava iz „Granta za pomoć nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica“, donesene na 65. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 21. 7. 2016. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisuje Javni poziv za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica.

Predmet Javnog poziva je dodjela pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica, u cilju davanja podrške, razvoja partnerstva i jačanja nevladinog sektora kroz sufinansiranje projekata iz programa rada nevladinih organizacija. Ukupna sredstva za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama iznose 100.000,00 KM. Maksimalan iznos sredstava za dodjelu pomoći po jednoj nevladinoj organizaciji iznosi 7.000,00 KM.

Kompletan Javni poziv možete pogledati ovdje
Download