• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.02.2012

Preporuka Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike daje preporuku poslodavcima u Federaciji BiH da, u vremenu dok je na snazi Odluka o proglašenju prirodne i druge nesreće, iskažu razumijevanje za opravdanost odsustva s rada uposlenika koji su objektivno spriječeni da dođu na posao, zbog nedostatka sigurnog prijevoza, kao i u slučajevima gdje nisu osigurani adekvatni uvjeti za rad (električna energija i grijanje), te da proces rada organiziraju u skladu sa mogućnostima koje su uslovljene izvanrednim okolnostima. Poslodavci su dužni obezbijediti minimum procesa rada.

U svim ostalim slučajevima potrebno je poštivati Odluku Vlade FBiH o proglašenju stanja prirodne nesreće na području FBiH u kojoj se, u točki 2. kaže, da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu CZ, te da nadležni kantonalni i općinski štabovi CZ također stave na raspolaganje sve resurse koji će se, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugroženim područjima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.