• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.08.2016

Sastanak OSCE-a sa predstavnicima Općine Maglaj i povratničke populacije

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, upriličio je sastanak sa predstavnicima OSCE-a, gđa. Monika Zollerova, programskom asistenticom za ljudska prava, predstvanikom OSCE-a u Maglaju, gdin. Alen Ćosić te predstavnik povratničke populacije gdin. Boro Jevtić.

Tema sastanka je evaluacija zaključaka sa prethodnog Foruma povratnika u Općini Maglaj, koji je bio uspješan uz dobru saradnju i kordinaciju između predstavnika Javnih ustanova, općinske administracije i Mjesnih zajednica. Za još bolje rezultate u koordinaciji između ovih organa potrebno je poboljšati manje nedostatke, kao što je pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i osnažiti samu komunikaciju koja je ključna i jako bitna u rješavanju dosadašnjih i budućih problema.

Cilj ovog pilot projekta je i podizanje same svijesti kod popvratničke populacije na području Općine Maglaj uz plansku saradnju ka boljoj organizaciji i funkcionisanju sa Nevladinim organizacijama koje se zalažu za održivi povratak na području Općine Maglaj “ ističe Općinski načelnik.

Također, riješen je i određeni problem dijela infrastrukture u povratničkim Mjesnim zajednicama (put u Donjem Rakovcu i dio puta u Todorovićima), dok je za određene radove odobreno još sredstava, što će biti i tema sljedećeg sastanka koji je predviđen za oktobar-novembar ove godine uz rješavanje telekomunikacija i manjih zahvata na lokalnim putnim pravcima.