• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.06.2016

Općinski načelnik održao sastanak sa predstavnicima UG „Vodovod Smajlovac“

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, danas je u sali Općinskog načelnika, održao sastanak sa predstavnicima UG „Vodovod Smajlovac“ Jablanica, povodom rekonstrukcije vodovoda u ovom naselju. Sastanku su prisustvovali i rukovodilac Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Fuad Hajrulahović, te direktor DKM gradnje, gdin. Mehmed Kusur.

Fondacija za održivi razvoj „OdRaz“ raspisala je tender kojim je potvrđeno da je DKM gradnja d.o.o. Maglaj izvođač radova na rekonstrukciji vodovoda u naselju Smajlovac, uz glavnog projektanta „IBIS“ d.o.o. Zavidovići. Na sastanku su se sumirali dosadašnji radovi na rekonstrukciji vodovoda. Predstavnici UG iz naselja Smajlovac posebno su naglasili slabo izvedene građevinske radove, na koje su imali najviše primjedbi. Jedan od zaključaka sastanka je bio taj da se u što kraćem vremenskom periodu isprave nedostaci, kako bi vodovod što prije bio u funkciji.

Općinski načelnik na kraju je dodao da je primarni cilj da se ponovo izađe na teren, ustanove problemi i nejasnoće, te da se što prije vodovod stavi u funkciju.