• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.02.2012

Proglašeno stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH donijela je na hitnoj (telefonskoj) sjednici odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.

Kako je saopšteno, Vlada Federacije BiH je u cilju zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, zadužila sva ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravne subjekte kao i druge institucije da se stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite.

Izdvojeno 150.000 KM

Odlukom su zaduženi nadležni kantonalni i opštinski štabovi civilne zaštite da sve resurse stave na raspologanje.

Interventno, Vlada Federacije BiH za ove namjene odlučila je danas izdvojiti do 150.000 KM iz rezervi budžeta Federacije BiH za 2012. godinu. Troškovi koji nastanu tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja pokrit će se iz federalnog budžeta.

Prema Federalnom planu, u svim federalnim institucijama odmah će se uvesti neprekidno dežurstvo. U skladu sa Planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužen je Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica CZ-a, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana.

Kontakti s vojskom

Federalni štab CZ-a zadužen je i da ostvari kontakte sa Ministarstvom odbrane BiH radi pružanja pomoći od strane Oružanih snaga BiH na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica; ako se situacija bude usložnjavala, i sa Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.

Vlada Federacije još jednom apeluje na građane ovog entiteta da, bez velike potrebe, ne kreću na putovanje, a sve one koji su u prilici ovim putem pozivaju da pomognu u rasčšićavanju snijega ispred kuća, stanova, poslovnih i drugih objekata, te na taj način daju svoj doprinos što bržem prevladavanju posljedica ove prirodne nepogode, saopšteno je na www.fbihvlada.gov.ba