• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.04.2016

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa (LGI), isključivo za omladinska udruženja i udruženja, koja se bave mladima, registrirane u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, odnosno Zakonom o omladinskom organizovanju RS. Detalje javnog poziva možete pogledati u nastavku.

Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve sa ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanje problem u zajednici u kojoj žive.

Institut za razvoj mladih KULT je podržao preko 2000 mladih u Bosni i Hercegovini u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 6 godina Institut je dodijelio preko 2.000.000 KM kroz grantove nevladinim, uglavnom omladinskim, organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti mladih da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Cilj Javnog poziva

Prepoznavanje i rješavanje postojećeg problema u lokalnoj zajednici.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

1. Projektni prijedlog za LGI mogu dostaviti isključivo organizacije koje u svojim aktivnostima imaju iskustvo rada sa mladim osobama.
2. LGI se mora provoditi na području lokalne zajednice u kojoj organizacija djeluje (aktivnost se može proširiti na šire područje u prethodnom dogovoru s Institutom).
3. Projektni prijedlog mora biti dostavljen do roka i na način naznačen u ovom pozivu.
4. Projektni prijedlog mora imati jasan, konkretan i vidljiv cilj i ishod.
5. Projektne aktivnosti trebaju početi najranije 15. maja 2016. g., a okončati se najkasnije do 1. augusta 2016. g. 6. Institut za razvoj mladih KULT može vratiti projektni prijedlog LGI-ja na dorađivanje ukoliko smatra da je potrebno poduzeti određene izmjene/dopune.
7. Oblasti LGI-ja su:

Kriteriji
- Ekologija
- Kultura i sport
- Sigurnost
- Slobodno vrijeme
- Mobilnost
- Informiranost

Udio Instituta za provedbu projektnog prijedloga ne prelazi 2.550,00 KM po organizaciji. U LGI je uključeno najmanje 20 mladih iz lokalne zajednice, koji su obavezni proći UMiD online obuku u toku 2016. godine. Ukupan iznos predviđen za honorare ta stručnjake/inje angažirane tokom LGI-ja ne prelazi 20% od ukupnog iznosa koji finansira Institut. Iz budžeta se ne može finansirati nabavka opreme. Budžet ima stavku predviđenu za promociju LGI-ja u javnosti, koja ne prelazi 10% ukupne vrijednosti projekta. Promocija projekta u svim fazama implementacije se odvija na društvenim mrežama.

Dostavljanje projektnog prijedloga i budžeta

Projektni prijedlog dostavlja se isključivo u elektronskoj formi na mejl adresu mirela.ajanovic@kultbih.org, najkasnije do 1. maja 2016. godine.

Obrazac za projektni prijedlog i budžet dostupni su web-stranici Instituta putem ovih linkova: Download i Download