• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.02.2016

Pozitivni rezultatu Projekta LOD IV

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, Predsjedavajući Općinskog vijeća, Marko Zelić te predstavnici općinskih službi, održali su sastanak sa predstavnicima projektnog tima LOD IV, gđa Sanjom Bokun, gđa Selmom Agović i gdin Damirom Žarkom.Projekat „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ je projekat koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a kojeg finansira Europska unija. Kroz ovaj projekat u općini Maglaj urađeno je dosta toga, posebno u oblasti organizacija civilnog društva.

Na sastanku su predstavnici projektnog tima predstavili rezultate i aktivnosti koje su sprovedene u okviru ovog projekta, i naglasili da će i dalje biti podrške kroz sredstva LOD metodologije.

LOD IV projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou, i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD)