• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.08.2015

Uputstvo za građane

U zadnjih nekoliko godina na području općine Maglaj došlo je do pojave većeg broja klizišta i odrona koji u većoj ili manjoj mjeri ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, njihove stambene objekte i druga materijalna dobra. U okviru svojih nadležnosti, Služba civilne zaštite je redovno pratila stanje istih, predlagala i provodila odgovarajuće mjere zaštite.
Zbog izraženih problema i stepena ugroženosti materijalnih dobara i građana koji ista koriste, uzrokovanih pojavom većeg broja klizišta i odrona, na području općine Maglaj je u julu/srpnju 2010. i maju/svibnju 2014. godine bilo proglašeno stanje prirodne nesreće.
U skladu sa važećim propisima, utvrđenim prioritetima i finansijskim mogućnostima, provođene su odgovarajuće mjere zaštite, pri čemu su prioritet imala ona klizišta koja su ugrožavala stambene objekte i građane koji su ista koristili.
Provođenjem odgovarajućih preventivnih mjera, vlasnici stambenih i drugih objekata mogu, u znatnoj mjeri, umanjiti posljedice dejstva klizišta, a u nekim slučajevima i spriječiti pojavu istih, kako slijedi:

1. Građani koji imaju kopane bunare i u kojima postoji porast nivoa vode trebaju odmah crpiti vodu do dna i tako obarati nivo podzemne vode u okolini, jer što je niži nivo vode u bunaru, to je veći depresioni lijevak i veća čvrstoća tla u okolini bunara.
2. Površinske vode na padini treba odvesti što kraćim putem niz padinu. Poželjno je da se kanali pripreme prije padavina, a najbolji su od betonskih kanalića ili betonski kanali, ali privremeno mogu pomoći i zemljani kanali. Također, kanale treba raditi tako da što više obuhvate slivno područje padine.
3. Najbolje je odvodne kanale postaviti u prodolinskim zonama reljefa, a ako je moguće, poželjno je površinske vode izvesti kanalima izvan potencijalne klizne površine.
4. Pukotine nastale klizanjem treba zatvoriti glinom, a nikako šljunkom ili pijeskom, i tako spriječiti prodiranje vode u tlo.
5. Padine moraju biti uređene i kultivisane. Očišćene od šiblja i korova. Poželjne su padine uravnoteženog nagiba, bez erozionog dejstva. U slučaju erozije potrebno je postaviti drvene stupce okomito na bujični tok.
6. Šume su veoma korisne, jer u toku intezivnih padavina, šume i šumska stelja prime veliku količinu vode i tako imaju ulogu amortizera i balansiraju sadržaj vode u tlu, zadržavaju vodu duže vrijeme do sušnog perioda i ne dozvoljavaju isušivanje tla i stvaranje pukotina i isušivanja. Nakon sječe šume, treba izvršiti pošumljavanje.
7. Potporni zidovi trebaju imati drenažni sistem, a ako nemaju drenažni sistem onda treba uraditi barbakane tj. otvore u zidu kroz koje će se voda procjeđivati.
8. Kuće koje se grade na padinama trebaju imati žlijebasti trotoar iznad kuće u nivou površine terena. Njegova uloga je da prihvati površinsku vodu iza kuće i odvede je dalje od objekta.
9. Septičke jame potrebno je isprazniti prije proljetnih kiša, a drenažne sisteme treba graditi samo uz preporuku stručnih osoba jer nepravilna izrada drenažnog sistema može napraviti veću štetu nego korist.
10. Važno je i zajednički regulisati odvođenje površinske vode uređenim kanalima. Nije preporučeno uvođenje površinskih voda u kanalizacioni sistem osim u slučaju kada je kanalizacioni sistem dimenzionisan da primi površinske vode.
11. Također, poželjno je da se površinske vode, niz padinu, odvedu površinskim kanalima a ne podzemnim cjevovodom.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MAGLAJ