• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.08.2015

Uveliko traju radovi na izgradnji mosta kod Natrona kao i lijeve i desne obaloutvrde

Općina Maglaj uskoro će biti bogatija za dva nova znamenita i jako potrebna objekta, čiji su radovi u punom jeku. U pitanju su most kod Natron-Hayata, koji je totalno uništen tokom prošogodišnjih poplava, te izgradnja lijeve i desne obaloutvrde na rijeci Bosni, čijom će se izgradnjom smanjiti mogućnost za opasnošću u godinama koje dolaze.

Izgradnja mosta počela je potpisivanjem ugovora između predstavnika CRS-a (Catholic Relief Services) za BiH, organizacije koja provodi USAID-ov projekat CESTA, člana Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, te Općinskog načelnika. Obnova pješačkog mosta, koji povezuje Omerdino Polje i kompaniju Natron-Hayat, predstavlja veliki značaj za građane Maglaja, ali i za mnogobrojne radnike ovog privredno najjačeg subjekta na nivou općine. Prije poplava most je bio drveni, sada će to biti armirani betonski most. Ukupna vrijednost ugovora je u vrijednosti od 838.000 KM.

Kada je u pitanju lijeva obaloutvrda, ona se gradi nizvodno od Osnovne škole Maglaj i ukupna vrijednost radova iznosi 143.654 KM. Izvođač radova lijeve obalouvrde je Geo-Put d.o.o., a sredstva za izvođenje radova obezbijeđena su od strane Agencije za vodno područje rijeke Save. Radovi na izgradnji desne obaloutvrde rijeke odvijaju se uzvodno od Gradskog mosta u Maglaju, a ukupna vrijednost radova iznosi 54.898 KM. Izvođač radova desne obaloutvrde je Hajdić d.o.o., a sredstva su obezbijeđena od strane Vlade Ze-do kantona iz fonda za zaštitu okoliša.