• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.06.2015

CESTA - USAID/CRS - Self-help

U okviru Projekta “CESTA, kojeg financira USAID, a implementira CRS, ovih dana je u okviru komponente Self-help, završen projekat „Sanacija mostova i potpornih zidova“ kojeg su aplicirali mještani iz MZ“Radojčići“ i MZ „ N. Šeher“.
Nakon što su građani, iz ovih mjesnih zajednica, ranije pripremili projektne aplikacije i neophodnu projektnu dokumentaciju te izrazili spremnost da sami vrše ugradnju doniranog građevinskog materijala, dana, 11. 5. 2015. godine, u Općini Maglaj, potpisani su i ugovori o donaciji sa CRS-om i dobavljačem građevinskog materijala.
Vrijednost donacije u građevinskom materijalu je bila 12.278,04 KM, a projektom je obuhvaćena sanacija dva mosta u Strupinoj i jedan most u Mladoševici.
Zahvaljujući angažmanu brojnih volonterki i volontera, iz gore spomenutih naseljenih mjesta, sanacije mostova su završene u planiranom roku i u skladu sa dostavljenim projektima. Uz velike zahvale USAID-u i CRS-u na ovoj vrijednoj donaciji, kroz određene radove ili stručne usluge u realizaciji ovog projektu su pomogli : Općina Maglaj, JP “Komunalno“ Maglaj, „Budo Export“ N. Šeher, Vatrogasna jedinica Maglaj, Ivica Pervan, Angela Ezgeta i mnogi drugi.

Ovim projektom je spriječeno urušavanje mostova koji su, u prošlogodišnjim poplavama, bili znatno oštećeni. Vrijedno je spomenuti i to, da je u sanaciji ovih mostova sudjelovalo preko 40 volonterki i volontera.