• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.06.2015

Preliminarna lista potencijalnih korisnika Regionalnog stambenog programa za podprojekat državnog projekta stambenog zbrinjavanja

Na osnovu javnih poziva koje su u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) objavili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Prvostepena komisija za izbor korisnika utvrdila je preliminarnu listu prve gupe potencijalnih korisnika iz kategorije povratnika i raseljenih osoba u BiH.
Lista je objavljena na Oglasnoj ploči Općine Maglaj 5.6.2015. godine a rok za prigovor je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Maglaj.

Preliminarnu listu možete preuzeti ovdje >> Download