• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.03.2015

Otvoreni poziv za dostavljanje zahtjeva: Bespovratna sredstva za privatne, poplavama pogođene firme

FIRMA projekat financiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) poziva zainteresovana preduzeća da se prijave na otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) namjenjenih očuvanju radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama.

FIRMA projekat je u periodu od septembra 2009. do avgusta 2014. pružao podršku malim i srednjim preduzećima u sektorima drvoprerade, lake metalne obrade i turizma. Dodatne informacije o FIRMA projektu možete naći na www.firmaproject.ba. FIRMA projekat je produžen do juna 2015. kako bi pružio podršku privatnom sektoru u poplavama pogođenim područjima. U periodu od septembra 2014. do februara 2015. godine FIRMA projekat je bio fokusiran na „Obnavljanje uslova za život i zapošljavanje u privatnom sektoru u područjima pogođenim poplavama“ – općine Bijeljina, Doboj, Doboj Jug, Domaljevac-Šamac, Gračanica, Maglaj i Šamac. Ovim pozivom, pored ranije navedenih općina, FIRMA projekat će podržati i preduzeća sa područja općine Doboj Istok koja su direktno stradala u poplavama 2014. (poplavljene kompanije) a čija je osnovna djelatnost proizvodnog, odnosno proizvodno-uslužnog karaktera (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) uključujući i prehrambenu industriju (ne uključuje poljoprivredu i stočarstvo).

FIRMA projekat će pružiti podršku privatnim preduzećima da ožive proizvodni proces, očuvaju radna mjesta i održe svoju poziciju na tržištu, osim preduzeća koja su direktno ili indirektno uključena u proizvodnju opreme za nadzor, vojne opreme ili oružja nove ili korištene, opreme za policijske agencije ili agencije za provođenje zakona, opreme i usluga vršenja pobačaja, opreme za kontrolu vremenskih prilika, luksuzne robe i opreme za igre na sreću. FIRMA će podržati preduzeća u oživljavanju proizvodnih procesa, očuvanju radnih mjesta te održavanje njihove pozicije na tržištu.

Ciljevi i svrha pomoći kroz bespovratna sredstva

FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela direktnu štetu uzrokovanu poplavama u općinama Bijeljina, Doboj, Doboj Istok , Doboj Jug, Domaljevac-Šamac, Gračanica, Maglaj i Šamac a koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (preduzeća iz proizvodnog lanca vrijednosti) preduzeća uključujući i prehrambenu industriju (ne uključuje poljoprivredu i stočarstvo). Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet (5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014. ili 31.07.2014. ukoliko je kompanija poplavljena u augustovskim poplavama) i koja su pretrpjela štetu od poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači sprječavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.

U sklopu programa podrške preduzećima, FIRMA projekat će dodijeljivati bespovratna sredstva (grant) u rasponu od 15.000 do 40.000 KM, iako su mogući izuzeci, kako u smislu manjih, tako i u smislu većih iznosa.

Bespovratna sredstva mogu biti korištena isključivo u sljedeće svrhe:
i) Nabavka sirovina
- Sirovine koje su potrebne za redovnu proizvodnju
ii)Nabavka opreme
- Kojom će biti zamjenjena oprema oštećena poplavama
- Koja ranije nije bila dio proizvodnog procesa a čija nabavka ima za cilj novo zapošljavanje.

Kriteriji za odabir preduzeća za dodjelu sredstava

1. Šteta na ključnim proizvodnim sredstvima i procijenjeni gubitak nastali kao posljedica poplava a posmatrani u odnosu na godišnji promet (npr. oštećenja na objektima, mašinama, zalihama repromaterijala i gotovim proizvodima, kao i šteta koja je rezultat prekinutog procesa proizvodnje – penali uzrokovani nepoštovanjem rokova)

2. Broj bh. preduzeća u lancu vrijednosti (kooperanti, dobavljači i kupci, uslužna preduzeća – transport, remont i sl.)

3. Stepen uspostavljenog proizvodnog procesa u odnosu na period prije poplava

4. Novo zapošljavanje kao rezultat implementacije bespovratnih sredstava

5. Procenat zaposlenih koji pripadaju marginalizovanim grupama uključujući mlade, žene, Rome i lica sa invaliditetom.
Očekujemo učešće u troškovima u minimalnom iznosu od 30%, prednost će biti data aplikacijama sa većim procentom učešća.

Pravo učešća

Sljedeći pravni subjekti imaju pravo apliciranja za FIRMA-ina bespovratna sredstva:

- Preduzeća u privatnom vlasništvu sa područja općina Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Šamac, Šamac - Domaljevac, Maglaj, Gradačac i Bijeljina.

- Preduzeća koja se bave proizvodnjom i proizvodno-uslužnim djelatnostima uključujući prehrambenu industriju (ne uključuje poljoprivredu i stočarstvo).

- Preduzeća koja imaju pet ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014. ili 31.07.2014. ukoliko je kompanija poplavljena u avgustovskim poplavama).

- Preduzeća koja nemaju dugovanja ili drugih neispunjenih obaveza prema poreskim upravama, uključujući i socijalna davanja na ime radnika.

- Preduzeća koja u periodu prije poplava nisu poslovala sa gubitkom.

Pojedinci, političke organizacije, institucije vlasti ili agencije te vjerske grupe ne mogu se prijaviti za dobijanje bespovratnih sredstava.

Postupak prijave

1) Preduzeća popunjavaju koncept formular (Concept Note) koji dostavljaju na adresu: grants@firmaproject.ba. Ovaj poziv ostaje otvoren dok se ne potroše sredstva iz grant fonda ili najkasnije do 15.04.2015. Concept Note formular možete naći na www.firmaproject.ba.

2) FIRMA projekat će izvršiti ocijenjivanje dostavljenih koncepta formulara prema zadatim kriterijima. Podnosioci koncept formulara će biti blagovremeno obavješteni o rezultatima ocjenjivanja.

3) Dokumenta koja je aplikant dužan dostaviti nakon što dobije obavještenje o pozitivnoj ocjeni koncept formulara su:

a. Finansijski izvještaj – bilans stanja i izvještaj o dobiti sa 31. decembrom 2013. godine. Od tek osnovanih preduzeća koja nemaju finansijske izvještaje tražit će se da dostave druge dokumente uključujući i potpisan ugovor sa kupcem.

b. Finansijski izvještaj za tekuću godinu i financijski izvještaj za isti period prošle godine (ukoliko su podnošeni Poreznoj upravi).

c. Sudsko rješenje o registraciji.

d. Potvrda/prijava pretrpljene materijalne štete - nadležna institucija.

e. Dokumentovan dokaz da su zaposlena lica zvanično prijavljena.

f. Ostala dokumenta kojim se potvrđuju podaci dati u koncept formularu.

4) U finalnoj fazi odobrenja aplikacije za bespovratna sredstava bit će urađena CASH FLOW analiza aplikanta. CASH FLOW će biti urađen za sve kompanije koje budu pozitivno ocjenjene u prvoj fazi (Concept Note faza) i na osnovu njega i ostale prateće dokumentacije će se donijeti finalna odluka o odobrenju bespovratnih sredstava.

5) Aplikanti za koje budu odobrena bespovratna sredstva će biti pozvani da popune formular pod nazivom „Zahtjev za dobijanje malih grantova FIRMA projekta“ koji se može naći na internet stranici projekta www.firmaproject.ba a koji mora bit popunjen na engleskom jeziku.

Info dan

Dana 25.3.2015. u periodu od 9:00 do 16:00 časova osoblje FIRMA projekta će Vam pružiti tehničku podršku u pripremi formulara Concept note. Telefon na koji možete postavljati pitanja je +387-33-567-030.

Kontakt informacije

Pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava se mogu poslati na email adresu grants@firmaproject.ba (molimo da u predmetu elektronske pošte navedete „Pitanje o bespovratnim sredstvima FIRMA projekta“).

Raspoloživost sredstava i druga pitanja

Raspisivanje poziva za dostavljanje zahtjeva ne predstavlja obavezu kompanije Cardno Emerging Markets USA, Ltd. (Cardno) ili američke ili švedske vlade za dodjelom sredstava niti obavezuje kompaniju Cardno ili američku ili švedsku vladu da pokriju troškove pripreme i podnošenja zahtjeva za dodjelom grantovskih sredstava. Svi grantovi moraju biti završeni i zatvoreni do 20. maja 2015. godine.

Sve aktivnosti FIRMA projekta promoviraju ekološke prakse rada i djelovanja. Svi zahtjevi za bespovratnim sredstvima čija je namjena nabavka polovne-korištene opreme morat će zadovoljiti dodatne procedure što u nekim slučajevima može rezultirati dodatnim troškovima, produženjem perioda realizacije ili čak i odbijanjem zahtjeva. FIRMA projekat zadržava pravo da finansira bilo koji ili niti jedan od dostavljenih zahtjeva, da produži ili skrati rok za dostavljanje zahtjeva i da izvrši dodjelu grantovskih sredstava po izmjenjenom planu.

Obrazac Concept Note možete preuzeti na link-u.