• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2015

Javni poziv za izražavanje interesa za mala i srednja preduzeća (MSP) i zadruge s područja BiH koji djeluju u poljoprivredno-prehrambenoj industriji

1. Opće informacije
Unatoč značajanom i vidljivom napretku koji je postignut po pitanju povratka u Bosni i Hercegovini, potrebe najugroženijih domaćinstava i dalje nisu rješena. Da bi se odgovorilo na ove izazove, Parlamentarna skupština BiH u 2010. godini usvojila je Revidiranu strategiju Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je prepoznala nezadovoljene potrebe više od 100.000 interno raseljenih osoba, izbjeglica i drugih konfliktom pogođenih lica. Projekat „Podrška trajnim rješenjima iz Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojeg provode UNDP,
UNHCR, UNICEF i IOM, ima razvijen integrisani pristup cijelom nizu potreba, kao što su stanovanje, elektrifikacija, vodovod, sredstva za život, socijalna zaštita i pravna pomoć.
UNDP je preuzeo odgovornost za provedbu aktivnosti vezanih za ekonomsku komponentu projekta. Kao što je identifikovana u Revidiranoj strategiji, pitanja održivosti igraju glavnu ulogu u rješavanju problema raseljenosti. Stoga je od vitalnog značaja da se onima koji su dobili pomoć u obnovi kuća također osiguraju dugoročne mogućnosti za stvaranje prihoda i samozapošljavanja. Iako je takva pomoć dala rezultate u prošlosti, iskustvo je pokazalo da je potrebno usvojiti širi pristup, kako bi se osigurala održivost provedenih mjera. Takav pristup uključuje ne samo poljoprivrednike/mikro-proizvođače, već i mala i srednja preduzeća (MSP) i zadruge koje će kupiti njihove proizvode. Također uključuje i druge ključne igrače u javnom i privatnom sektoru, a bazira se na mogućnostima i potrebama tržišta. U okviru ovog projekta, takav pristup će primijeniti UNDP kroz intervencije lanaca vrijednosti.
U sklopu ove intervencije, provedene su analize lanca vrijednosti koje su mapirane za proizvodnju hrane MSP i zadruga visoke vrijednosti u 5 prioritetnih područja projekta. Ova MSP i zadruge imaju potencijal da postanu lideri razvoja u odgovarajućim industrijama i lokalitetima. Na osnovu rezultata i preporuka provedenih analiza, UNDP je razradio projektne aktivnosti kroz koje će farmeri/mikroproizvođači dobiti tehničku obuku i mentorstvo u pogledu sposobnosti da se osigura redovan kvalitet i količinu proizvodnje, kao i odgovarajuće praćenje farmi. Pored toga, MSP i zadruge koje budu uključene u projekat će dobiti podršku u vidu jačanja njihovih kapaciteta u oblasti povećanja sirovinske baze, razvijanja kooperantske
mreže, poslovnog planiranja, marketing, branding isl., kako bi osigurala svoj položaj na postojećim i novim tržištima.
Pored toga, udruženja poljoprivrednika i lokalne vlasti će pomagati da se održe i osnaže lanci vrijednosti te će pružiti podršku privatnom sektoru. Iako je intervencija usmjerena na prioritetne općine s velikim brojem povratnika i raseljenih lica, cilj je uključiti što više susjednih općina i na taj način stvarati klastere sa ciljem postizanja što većeg efekta projekta. Imajući u vidu da su neka od prioritetnih područja teško pogođena nedavnim poplavama, ona zahtijevaju posebnu pažnju za uključivanje povratnika i raseljenih lica u prioritetne aktivnosti ekonomskog razvoja koje se prvenstveno fokusiraju na obnavljanje njihovih izvora prihoda i sredstava za život općenito.

2. Ciljevi
Cilj projekta je podržati trajna rješenja i unaprijediti kvalitet života povratnika i raseljenih osoba kroz razvoj i jačanje lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Ciljanim intervencijama projekat će stimulisati ekonomsko osnaženje povratnika i raseljenih osoba i dati im poticaj da kroz svoj rad generišu prihode za svoja domaćinstva.
Imajući u vidu da se projekat provodi uglavnom radi u ruralnim područjima, poljoprivredno-prehrambena industrija je prepoznata kao ključna privredna grana za stvaranje novih izvora prihoda i samozapošljavanje navedenih kategorija stanovništva.

3. Svrha poziva
U cilju održivosti rezultata projekta primjenjivaće se modalitet lanaca vrijednosti kroz koje će se identificirati ključni privredni subjekti kojima je potrebno proširenje sirovinske baze i izgradnja dobre kooperantske mreže, a koji imaju dovoljno kapaciteta i resursa za uspješnu realizaciju potrebnih aktivnosti.
Projekat će raditi na jačanju kapaciteta ključnih karika u lancu tj. kooperanata/individualnih proizvođača kao dobavljača i MSP/zadruga kao otkupljivača.


Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download

Izjavu o saglasnosti možete preuzetio ovdje >> Download