• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.01.2015

Informacija o sprovedenom Planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavama zahvaćenoj općini Maglaj

U provođenje monitoringa Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima na praćenju zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje na poplavljenim područjima BiH u 2014. godini uključena je i Općina Maglaj.
01. decembra sa područja naše općine uzorkovana je voda iz šest vodnih objekata i to: Gradski vodovod Maglaj, Mjesni vodovod "Javorić" Kosova, Lokalni vodovod "Grabove ravni" Liješnica, Lokalni vodovod "Sedra" Liješnica, Lokalni vodovod "Brza Pavlova voda" Jablanica i Lokalni vodovod "Smajlovac" Jablanica. U uzetim uzorcima vode rađena su dodatna ispitivanja (osim obaveznih i redovnih analiza za ispitivanje bakterioloških i fiziko-hemijskih parametara) tj. ispitivanja na prisustvo ukupnih pesticida, prisustvo teških metala (arsen, olovo, kadmijum, hrom i živa), nitrata i nitrita. Takođe, uzeta su 3 uzorka sirovog mlijeka sa Maglajskih farmi (ispitivanje se vršilo na prisustvo pesticida i aflatoksina) i 6 uzoraka hrane za životinje (ispitivanje se vršilo na prisustvo alfatoksina). 03. decembra uzeto je 7 uzoraka hrane od proizvođača koji prodaju vrše na Maglajskoj pijaci (domaća kruška, jabuka, paradaiz, krompir, crveni luk, zelena salata i svježi krastavac) kao i hrane nabavljene putem javnih nabavki, 3 uzoraka voća (jabuka, klementina i naranđža) i 4 uzorka povrća (žuta paprika, zelena paprika, zeleni kupus i crveni kupus), za ispitivanje na prisustvo kontaminata i pesticida.
Rezultati laboratorijskih analiza za 31 uzorak uzet na području općine Maglaj su u skladu sa važećim propisima osim dva uzorka vode. Isti su pokazali neusklađenost sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH", broj: 40/10, 43/10 i 30/12) zbog prisustva arsena (As) u uzorku uzetom iz Mjesnog vodovoda "Javorić" Kosova u vrijednosti od 422,0 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤ 10 µg/l i prisustva žive (Hg) u vrijednosti od 1,8 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤1,0 µg/l. Ovaj organ je u cilju zaštite zdravlja građana a koji su korisnici navedena dva vodovoda shodno svojim nadležnostima poduzeo adekvatne mjere. Navedeno znači da:

- Voda iz Mjesnog vodovoda "Javorić" Kosova i Mjesnog vodovoda "Smajlovac" Jablanica ostaje do daljnjeg isključena iz upotrebe u smislu upotrebe vode za piće.

Općina Maglaj, uz punu podršku Općinskog načelnika radi na rješavanju navedenog problema i zaštiti zdravlja građana. 06.01.2015. godine održan je i sastanak sa predstavnicima mjesnog vodovoda, predsjedsjednicima navedene dvije mjesne zajednice, predstavnikom higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Maglaj i predstavnicima Općine na kom su dogovorene dalje aktivnosti i što prije dobivanje ispravne vode za piće. Juče, 12.01. je uzeto i sedam kontrolnih uzoraka iz navedena dva vodovoda od strane Univerziteta u Zenici, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica od čijih rezultata će zavisiti i dalje poduzimanje aktivnosti na sporna dva vodovoda do postizanja krajnjeg cilja, ponavljamo, sve do dobivanja zdravstveno ispravne vode za piće.