• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.01.2015

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona

Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-02-25289/14 od 25.12.2014. godine prihvaćen je Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o šumama ZE-DO kantona. Tim povodom Općina Maglaj je dužna organizovati održavanje Javne rasprave o Nacrtu Zakona koja će se održati 15.1.2015. godine (četvrtak) od 13,00 do 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj. Organizatori Javne rasprave su Općinski načelnik i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona.

Predstavnici ZE-DO kantona vezano za Javnu raspravu po predmetnom zakonu su: Munir Kaknjo, Senada Dizdar, Pašo Hodžić i Amira Jusufbašić. Nacrt predmetnog Zakona objavljen je na WEB stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Molimo sve zainteresovane da se odazovu ovoj Javnoj raspravi.

Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o šumama ZE-DO kantona >> Download

Zaključak Skupštine ZE-DO kantona >> Download

Transkript sa sjednice Skupštine ZE-DO kantona >> Download