• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.01.2015

Održan sastanak povodom problema u mjesnim vodovodima u Jablanici i Kosovi

Nakon provedene analize vode u mjesnim vodovodima „Smajlovac“ u mjesnoj zajednici Jablanica i „Javorić“ u mjesnoj zajednici Kosova utvrđene su neusklađenosti sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i to zbog prisustva žive (Hg) u vodovodu „Smajlovac“ u vrijednosti od 1,8 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤ 1,0 µg/l i zbog prisustva arsena (As) u vodovodu „Javorić“ u vrijednosti od 422,0 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤ 10 µg/l.

Povodom toga, juče (6.1.2015. ) u Općini Maglaj održan je sastanak kome su, pored Općinskog načelnika i sanitarno-komunalno-vodoprivrednog inspektora Općine Maglaj, prisustvovali i predstavnik higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Maglaj te predstavnici mjesnih vodovoda i mjesnih zajednica Jablanice i Kosove.

Dogovoreno je da se, nakon što je urađen sanitarno-ekološki obilazak i pregled terena na slivnim područjima ovih vodnih objekata u smislu traženja kontaminacije zemljišta i vode teškim metalima uradi i kontrolno uzorkovanje više uzoraka (sva izvorišta i zadnji korisnik), na čemu se trenutno i radi. U uzetim uzorcima radiće se provjera prisustva i količine sadržaja metala iz Mjesnih vodovoda "Smajlovac" i „Javorić“ od strane Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica. Navedeni posao biće završen u narednim danima.

Zavisno od dobivenih rezultata poduzimaće se dalje aktivnosti sve do dobivanja zdravstveno ispravne vode za piće u ovim mjesnim vodovodima.

Korisnici ovih mjesnih vodovoda biće redovno obavještavani putem predstavnika svojih MZ i predstavnika vodovoda o toku i rezultatima navedenih aktivnosti.