• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.12.2014

Pomoć povratnicima

U okviru Projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” finansiran od strane Evropske unije i UNHCR-a, a koji će se realizovati u periodu 2014.-2016. godine, predstavnik Hilfswerg Austria g-đa Azra Čeperković i predstavnik Općine Maglaj uručili su pomoć za ekonomsku održivost za tri korisnika kojima se grade stambeni objekti u okviru navedenog projekta, i to:


- Isić Elvir iz Novog Šehera, petočlana povratnička porodica sa malom djecom koja nije imala riješeno stambeno pitanje čija je stambena jedinica u toku obnove u Novom Šeheru. Ovoj porodici dodjeljen je motokultivator sa prikolicom;- Jašić Elvir iz Kopica, četveročlana povratnička porodica sa malom djecom koja nije imala riješeno stambeno pitanje čija je stambena jedinica u toku obnove u Kopicama.
Ovoj porodici dodjeljen je motokultivator sa prikolicom;

- Torić Safeta iz Ravne, tročlana povratnička porodica čiji su članovi korisnici socijalne pomoći i invalidne osobe koji nisu imali riješeno stambeno pitanje, čija je stambena jedinica u toku obnove u Ravnoj.
Ovoj porodici dodjeljena je steona junica.