• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.12.2014

Pomoć povratnicima i raseljenim osobama

Općina Maglaj je u suradnji sa organizacijom Hilfswerk Austria iz Sarajeva i UNHCR-om je dana 03.12.2014. godine implementirala dio projekta pod nazivom „Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma "IPA - EU/UNHCR 2013/335-342“ u dijelu ekonomske održivosti raseljenih osoba i povratnika. U ovom krugu za 2014. godinu je odabrano 15 korisnika koji imaju status raseljenih, internoraseljenih i povratnika na području općine Maglaj i koji nisu isključivo sa područja pogođenim poplavama i klizištima. Korisnicima koji su prepoznati kroz ovaj projekt je dodjeljena poljoprivredna mehanizacija (sedam motokultivatora sa prikolicom i jedan motokultivator sa frezom), šest visokosteonih junica domaće pasmine i jedan plastenik od 100 m2.Bitno je napomenuti da će projekt trajati tri godine te da će gore navedene organizacije i u narednom periodu obilaziti teren i na taj način vršiti odabir korisnika ove vrste pomoći.