• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.12.2014

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2015. godinu

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća sa nastavka 22. redovne sjednice Općinskog vijeća broj:02-05-1-2224/14 od 04. 12. 2014.godine, predsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj, upućujeJAVNI POZIV
za javnu raspravu o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2015. godinu
Predsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj poziva predstavnike političkih stranaka, predstavnike udruženja građana, kao i sve druge subjekte, pravna i fizčka lica, te predstavnike javnog informisanja da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2015.godinu, koja će se održati dana 12. 12. 2014. godine (petak) u 13,00 sati.Tekst Nacrta Programa rada Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje >> Download