• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.12.2014

Rang lista Maglaj - Projekat LOD IV

UNDP - Projekat LOD IV objavio je konacnu rang listu projekata za opcinu Maglaj - Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV.
Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.
LOD IV projekt predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou, i stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD).

UNDP je poslao pisma obavjestenja o rezultatima svim organizacijama, koje su prosle i onima koje nisu prosle sa dodatnim instrukcijama.

Rang listu možete preuzeti ovdje >> Download