• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.12.2014

Pomoć privrednicima

Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona je objavilo Izvještaj o realizaciji javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog Fonda - Pomoći namjenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava.
171 maglajska firma je ispunila uslove iz Javnog poziva i ostvarilo pravo na novčanu pomoć od 2.000,00 KM, odnosno sveukupno, općina Maglaj 342.000,00 KM.
Javnim pozivom, su bila pozvana sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu djelatnost shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti čije je sjedište i/ili podružnica (poslovna jedinica) registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su tokom poplava imali utvrđenu direktnu štetu, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava iz Federalnog fonda - pomoći namijenjenih za saniranje štete. Pravo na dodjelu ovih financijskih sredstava - pomoći imali su sva pravna i fizička lica, koji su ispunjavali definisane uslove i to da:
• obavljaju registrovanu djelatnost shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti,
• čije je sjedište i/ili podružnica (poslovna jedinica) registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona,
• koji su tokom poplava imali utvrđenu direktnu štetu,
• sa 3 i manje od 3 zaposlena lica i
• koji dostave uredne zahtjeve.

INTEGRALAN TEKST iZVJEŠTAJA MOŽE SE PREUZETI : O V D J E