• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2014

U Općini Maglaj održan "Čas poduzetništva"

U sklopu Projekta unapređenja lokalnog razvoja GOLD koji se finansira od strane američke agencije za međunarodni razvoj USAID i švedske agencije za međunarodni razvoj SIDA, Općina Maglaj kao partner projekta sa Mješovitom srednjom školom Maglaj obilježila je Globalnu sedmicu poduzetništva.
Globalna sedmica poduzetništva predstavlja inicijativu koja treba da inspiriše mlade ljude da prihvate inovacije, maštovitost i kretivnost i pretvore svoje ideje u stvarnost. Promocija poduzetništva doprinosi promjeni načina razmišljanja o profesionalnoj orentacijii, viziji radnog osposobljavanja i angažovanja.Tim povodom Općina Maglaj 19. novembra 2014. godine organizovala je „Čas poduzetništva“ za učenike završnih razreda Mješovite srednje škole Maglaj, govoreći o značaju i ulozi lokalne zajednice u pokretanju biznisa, uslovima poslovanja, o načinu uspješnog poslovanja ali i rizicima poslovanja. O poduzetništvu učenicima su govorili Jasmin Begić direktor i vlasnik privrednog društva d.o.o."Next Media" Maglaj, Jasmin Adilović predstavnik USAID Sida GOLD Project-a, Ferhat Bradarić Šef Odjeljenja za lokalni razvoj, biznis i poduzetništvo Općine Maglaj, i Seid Omerović profesor iz Mješovite srednje škole Maglaj.Predavanju su prisustvovali učenici završnih razreda stručnih i tehničkih škola, učenici iz III-1 - IV-5 razreda (11 odjeljenja po 3 učenika) ukupno 33 učenika.Ovakav vid približavanja poduzetništva mladim ljudima učenici završnih razreda Mješovite srednje škole u Maglaju su pozdravili i prihvatili, uz zajedničke konstatacije da je uprkos teškim uslovima za bisnis u Bosni i Hercegovini moguće uspjeti.

U 2013. godini globalna sedmica preduzetništva je realizirana u 140 zemalja svijeta.
Učešće je uzelo 9.925 partnerskih organizacija, realizirano je 25.621 aktivnost u kojima je učestvovalo 6.680.292 mladih ljudi.

Globalna sedmica poduzetništva se održava od 17. do 23. novembra.