• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2011

Preliminarna lista studenata za stipendije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko - dobojskog kantona

Služba za BISZ, društvene djelatnosti i opću upravu općine Maglaj okončala je neophodnu proceduru prijema aplikacija i bodovanja i na Oglasnoj ploči općine (02.12.2011.godine)objavila preliminarnu listu studenata.
Nezadovoljni aplikanti imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste u roku od sedam dana od momenta isticanja iste na Oglasnu ploču, odnosno do
09.12.2011.godine.