• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.10.2014

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava

Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa Odlukom o dodjeli sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona za pomoć u izgradnji objekta za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće broj 02-14-19400 /14 od 02.10.2014. godine koju je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje,


JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih sredstava


Općina Maglaj Općinski Načelnik u skladu sa Odlukom o dodjeli sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona za pomoć u izgradnji objekta za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće broj 02-14-19400 /14 od 02.10.2014. godine koju je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a kojom je Općini Maglaj odobren iznos od 357.000,00 KM, objavljuje Javni Poziv za dodjelu novčanih sredstava građanima koji žele individualno trajno rješavati stambeno pitanje izgradnjom stambenih objekata na zemljištu čiji su oni vlasnici, i to u iznosu do 35.700,00 KM.
Za dodjelu novčanih sredstava se mogu javiti vlasnici objekata za koje će biti obezbjeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima Općine Maglaj.

Sva zainteresovana lica, koja će preuzetim novčanim sredstvima trajno riješiti stambeno pitanje, mogu dostaviti svoju prijavu , koja treba da sadrži slijedeću dokumentaciju:

- Lokaciju građevinskog objekta, koji je uništen u klizištima sa konkretnim nazivom katastarske općine, kao i podacima o istom uz priloženi Zemljišno knjižni izvadak ZK Ureda Oćinskog suda Zavidovići Odjeljenje Maglaj, i Posjedovni list Sužbe za urbanizam geodetske iimovinsko pravne poslove Općine Maglaj,

- Uvjerenje nadležne Službe da je stambeni objekat podnositelja prijave na Javni poziv na temelju stručnog nalaza totalno uništen djelovanjem klizišta,

- Kućnu listu članova domačinstva prije i nakon poplave,

- Zemljišno knjižni izvadak ZK Ureda Oćinskog suda Zavidovići Odjeljenje Maglaj, i Posjedovni list Sužbe za urbanizam geodetske iimovinsko pravne poslove Općine Maglaj,iz kojeg bi bilo vidljivo da su vlasnici odnosno posjednici zemljišta na kojem bi eventualno mogli graditi stambeni objekat,

- Uvjerenje nadležne Službe da je na predmetnom zemljištu moguće formirati građevinsku parcelu,

- Ponuda treba da sadrži pobliže opredjeljenje o kupovini kao i uvjete isplate dodjeljenog novca.


Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, direktno putem Pisarnice Općine Maglaj, ulica Viteška broj 4., Službi Općinskog Načelnika i Općinskog vijeća , i to u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i oglasnoj ploči Općine Maglaj i to od 31.10.2014. godine (petak) do 07. 11.2014. godine (petak) do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mustabašić Mehmed, prof.


Dokument javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download