• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.10.2014

Poziv organizacijama civilnog društva za učešce na treningu ”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”

Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LOD IV) u suradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) Maglaj i Žepče objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Maglaj i općine Žepče za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnih poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koje su objavili Općina Maglaj i LOD IV projekat (http://www.maglaj.ba/vijesti.php?akcija=vise&id=1748&jezik=1) te Općina Žepče i LOD IV projekat (http://www.opcina-zepce.com/index.php/novosti/javni-pozivi/272-javni-poziv-lod-iv) 10. oktobra/listopada 2014. godine, a koji je otvoren do 7. novembra/studenog 2014. godine.

Cilj treninga je pružiti OCD-ovima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogle aplicirati sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima na gore navedene javne pozive ali i na pozive za finansiranje drugih, domaćih i međunarodnih, donatora.

Trening će se održati 27. i 28. oktobra/listopada 2014. u Žepču u Sali Općinskog vijeća (Dom kulture Žepče) sa početkom u 10:00 sati.
Broj učesnika na treningu je ograničen te će se prednost dati organizacijama čiji je profil djelovanja u skladu sa prioritetnim oblastima navedenim u Javnim pozivima za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje.

Krajnji rok za prijavu na trening je 22. oktobar/listopad 2014. do kraja radnog vremena, na email adresu: maja.veljo@undp.org ili na broj faksa 033 552 330 uz naznaku: Za učešće na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom – Trening Žepče”.
OCD koje budu odabrane za učešće na trenigu će biti kontaktirane najkasnije do 23. oktobra/listopada kad će im se dostaviti i dnevni red treninga. Učesnicima treninga iz Maglaja će biti nadoknađeni putni troškovi.

LOD IV finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dokument možete preuzeti ovdje >> Download