• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.10.2014

LOD IV - Javni poziv

JAVNI POZIV Projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV


Općina Maglaj u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda raspisuje:

Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) /nevladinim organizacijama (NVO) za predaju prijedloga projekata u sklopu Projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV koji finansira Europska unija.


Projekt LOD IV i Općina Maglaj pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Maglaj, iz slijedećih prioritetnih oblasti:


1. 1.) Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih i zaštita okoliša;

2. 2.) Promocija kulturnih i turističkih sadržaja na području općine Maglaj, sa posebnom pažnjom na odžavanju i promociji tradicionalnih manifestacija;

3. 3.) Podrška borbi protiv siromaštva kroz edukativne projekte i projekte koji imaju za cilj zapošljavanje ili povećanje prihoda;

4. 4.) Socijalno uključivanje marginalizovanih grupa sa posebnim osvrtom na djecu sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom te stara i iznemogla lica.


Rok za predaju aplikacija je 07. novembar 2014.godine, u 14:00 sati.


Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Domu kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj, dana 2o. oktobra 2013.godine (ponedjeljak) u periodu od 13.00 do 15.00 sati.


U prilogu je tekst Javnog poziva objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje od 10.10.2014. godine, kao i set dokumentacije sa smjernicama za aplikante.


Općina Maglaj


JAVNI POZIV Download


Aplikacijske formulare možete preuzeti ovdje:

1.Projektni prijedlog Download
2.Pregled budzeta_proracuna Download
3.Matrica logickog okvira Download
4.Plan aktivnosti i promocije Download
5.Administrativni podaci o aplikantu Download
6.Finansijska identifikaciona forma Download
7.Izjava o podobnosti Download
8.Lista za provjeru Download
Smjernice za aplikante Maglaj Download