• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.10.2014

Javni poziv - saniranje šteta privrednih subjekata

Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona objavilo je JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava–pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Pozivaju se privredni subjekti (pravna i fizička lica) registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji su tokom majskih poplava imali utvrđenu direktnu štetu na osnovnim sredstvima, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava - pomoći namijenjenih za saniranje štete.

Pravo korištenja ovih financijskih sredstava - pomoći imaju privredni subjekti, koji dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku i koji su registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu iz područja djelatnosti Standardne klasifikacije djelatnosti (stare i nove), i to:
C-Vađenje ruda i kamena,
D-Prerađivačka industrija,
E-Proizvodnja električne energije,
F- Građevinarstvo,
G-Trgovina na veliko i malo,
H-Prijevoz i skladištenje.,
I – Djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva.
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja i zahtjevi privrednih subjekata za odobravanje finansijskih sredstava - pomoći, sa prilozima, trebaju biti dostavljeni i zaprimljeni na Protokolu Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do 7.11.2014. godine.

Javni poziv možete preuzeti na linku: O V D J E