• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.10.2014

Predstavnici grupacije Al Shiddi u Općini Maglaj

Danas su Općinu Maglaj posjetili predstavnici grupacije Al Shiddi iz Sarajeva gđica Emina Berbić i gosp. Vahid Fejzić. Razgovarali su sa Pomoćnikom Općinskog načelnika gosp. Jasminom Devedžićem i gđom Amirom Zukić, direktoricom Komunalnog javnog društva Maglaj. Tema razgovora bila je angažman uposlenih sa kojima je članica grupacije Al Shiddi firma „Magros veletrgovina d.o.o.“ iz Sarajeva zaključila Ugovore o radu, njih 53, a koji su angažovani na poslovima sanacije posljedica majskih poplava.
Tom prilikom gosp. Devedžić je gostima uručio prigodne zahvalnice za njihov angažman i pomoć koju su obezbijedili stanovnicima općine Maglaj.