• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.10.2014

Održan radni sastanak Općinskog načelnika i gosp. Nasoza – generalnog direktora kompanije Natron-Hayat

Jučer je u prostorijama Općine Maglaj održan radni sastanak Općinskog načelnika i kompanije Natron-Hayat-a. Sastanku su prisustvovali generalni direktor kompanije gosp. Mehmet Eray Nasoz sa saradnicima i Općinski načelnik Mehmed Mustabašić sa saradnicima.
„Hvala Vam, gospodine načelniče, što ste ukonili ostatke visećeg mosta iz rijeke Bosne i to prije dogovorenog roka. To nam puno znači.“ - rekao je na početku gosp. Nasoz.

Inače, dva su razloga zbog koga je sazvan ovaj sastanak. Na sastanku Uprave Natron-Hayata sa Sindikatom ove kompanije traženo je od generalnog direktora, gosp. Nasoza da zamoli Općinskog načelnika, naravno ukoliko postoji mogućnost, da se sanira Ulica Srebreničkih žrtava rata i rasvjeta na istoj. Naime, obzirom da ne postoji viseći most na Omerdinom Polju preko rijeke Bosne, svi radnici sa desne obale rijeke su prinuđeni da idu dužim putem ulicom Srebreničkih žrtava rata. Kako nasupa zimski period i ranije pada mrak veliki je problem radnicima kretati se tom ulicom noću.
Općinski načelnik je rekao da su ranije tog dana opredjeljena sredstva Federalne Vlade u iznosu od 1.420.000,00 KM za sanaciju Ulice Srebreničkih žrtava rata (relacija „Natron-Hayat“ – grad Maglaj) i vjerovatno će se opredijeliti i dodatnih 500.000,00 KM sredstava Vlade Republike Slovenije koja se plasiraju preko BBI banke. Od tih 500.000,00 KM 50% su grant sredstva a 50% beskamatni kredit. Sa ovim sredstvima oko 80% poslova sanacije naveden ulice bi bilo sanirano. Inače cijeli projekat sanacije košta oko 2,5 miliona KM.

Što se tiče visećeg mosta na Omerdinom polju, za njega trenutno ne postoji projektna dokumentacija a i do sada se nije pojavio niko ko je zainteresovan za njegovu izgradnju. „Međutim, to ne znači da smo odustali od izgradnje, uradićemo projektnu dokumentaciju i pokušati obezbijediti sredstva za izgradnju, ali to neće biti jednostavno jer na području općine imamo i mnogo drugih problema: stotinjak kuća na klizištima, put prema Donjim Bradićima, mnogo aktivnih klizišta, mostovi na rijeci Jablanici – sedam mostova itd.“, istakao je načelnik Mustabašić.
„To je bio naš drugi razlog za ovaj sastanak, viseći most na rijeci Bosni i hvala Vam na ovim informacijama“ rekao je gosp. Nasoz.

Načelnik Mustabašić je takođe istakao da će se pokušati iznaći mogućnost da se Projekat – Studija zaštite Natron-Hayata od poplava koja je u fazi izrade a koji će koštati oko 3 milona € a radi je kompanija Natron-Hayat, finansira ili sufinansira iz sredstava Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na kraju je gosp. Mehmet Eray Nasoz načelniku Mustabašiću, a takođe i svim građanima općine Maglaj čestitao predstojeći praznik Kurban Bajram.