• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.09.2014

Ključ u ruke za osam korisnika Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

U sali općinskog načelnika danas su potpisani tripartitni ugovori za rekonstrukciju i izgradnju individualnih stambenih jedinica u okviru projekta: Rekonstrukcija stambenog fonda - OPEC, Fond za međunarodni razvoj OFID. Donator je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica koje će raditi na rekonstrukciji u skladu sa priloženim i prihvaćenim tenderom - građevinski materijal i ugradnja istog.Općina će korisnicima obezbijediti priključak na struju i vodu i sve ostale pogodnosti javnih i komunalnih usluga a za koje će takse plaćati korisnici. Donator će obavijestiti vlasnike o predloženim radovima rekonstrukcije i očekivanom datumu završetka radova.