• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.09.2014

BBI banka o plasmanu donatorskih sredstava Republike Slovenije u projekte obnove

Delegacija BBI banke na čelu sa sekretarom gosp. Salihom Puriševićem posjetila je Općinu Maglaj i sastala se sa pomoćnikom Općinskog načelnika Jasminom Devedžićem i saradnicima. Na sastanku je razgovarano o plasmanu novčanih sredstava Republike Slovenije u projekte obnove infrastrukture (sanacija vodovoda, obaloutvrda, puteva, klizišta i sl.). Sredstva su obezbjeđena u visini od milion Eura od čega je 50% grant sredstva a 50% beskamatne pozajmice sa jednom godinom grejs perioda i tri godine otplate. Uslov za realizaciju projekta je da se pripremi aplikacija od strane Općine putem BBI banke, da glavni izvođač radova bude slovenačka firma i da se otpočne sa realizacijom projekata do nove godine.