• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2014

Odluka o određivanju lokacija za biračka mjesta na Općim izborima koji će se održati 12.10.2014. godine

Na osnovu člana 2.13- stav 1. točka 2. Izbornog zakona BiH Općinska izborna komisija Maglaj na svojoj sjednici održanoj dana 25.09.2014. godine donosi


ODLUKU
ODREĐIVANJU LOKACIJA ZA BIRAČKA MJESTA NA OPĆIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 12.10.2014. GODINE1. Biračko mjesto 042A001-Osnovna škola Maglaj
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulice mladih, Srebreničkih žrtava rata, Antuna Hangina, Zeničke, Ulice civilnih žrtava rata i Ulice Kulina Bana i Šeste ulice.

2. Biračko mjesto 042A002-Dom kulture Maglaj
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica A. Mahmutagića, Sarajevske ulice, Ulice 1. Marta i Brijestova.

3. Biračko mjesto 042A003A-Mješovita srednja škola Maglaj
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulice Aleja ljiljana sa prezimenima od „A“-„Lj“.

4. Biračko mjesto 042A003B-Mješovita srednja škola Maglaj
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulice Aleja ljiljana sa prezimenima od „M“ do „Ž“.

5. Biračko mjesto 042A004-Maglaj -Prva osnovna škola Maglaj
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica Ilijasa Smajlagića, Obalska, Pionirska, Ivana Pavla II, Titove ulice i Bosanske ulice.

6. Biračko mjesto 042A005- Stari Grad Maglaj - Privatni prostor Idrizović Sanele
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica 17. novembar 92., Čila, Horina Mahala, Ibrišima Obralića, Jandrošac, Moruša, Sokak1, Sokak2, Strmi sokak, Trg Alije Izetbegovića, Tvrđavska, Voljevačka, Zagrađe, Zovlje, Orsopovačka, Put branilaca, Čaršijska, Šehidska, Petnaesta i Osamnaesta ulica.

7. Biračko mjesto 042A006-Ulišnjak-Društveni dom Ulišnjak
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Gornjeg Ulišnjaka, Straišta, Donjeg Ulišnjaka i Brdara.

8. Biračko mjesto 042A007-Bočinja-Područna škola Bočinja
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Bakotića, Bočinje Donje i Gornje, Gogića, Kereša, Nikića, Pavlovića, Pejića, Selišta, Živice, Bašče, Visa, Brda, Doline, Gaja, Paravaca, Ravni, Lazića, Joševaca, Mijatovića, Novakovića, Pejića, Rudina, Bara, Krsnog Polja i Luga.

9. Biračko mjesto 042A008-Bijela Ploča-MZ Bijela Ploča
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Bijele Ploče, Jablaničke ulice, Parnice, Ulice Mustajbega Uzeirbegovića i Fikreta Dedića

10. Biračko mjesto 042A009-Jablanica-Područna škola Jablanica
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Brusnice, Jablanice, Paleži, Sekulića, Simića, Blagojevića, Gornje Bukovice, Gornjeg i Donjeg Rakovca , Jablaničkog Jelovca, Ilića, Kneževića, Krušika, Kuselja, Panića, Rajnovog Brda, Donje Bukovice, Ljaljevca, Papratnjaka, Radojčića, Sjenokosa, Zavitalja, Begića, Puljkovca,Radilove Ravni, Brezika, Božića, Borove Glave, Ravne Gore, Jakovića, Ostojića, Palučka, Pilipova, Selišta, Kamenice, Papratnjaka i Resnice

11. Biračko mjesto 042A010A- Liješnica –Društveni dom Liješnica
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Liješnice sa prezimenima od „A“ do „LJ“.

12. Biračko mjesto 042A010B-Liješnica-Društveni dom Liješnica
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Liješnice sa prezimenima od „M“ do „Ž“.

13. Biračko mjesto 042A011-Misurići-Društveni dom Misurići
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Misurića.

14. Biračko mjesto 042A012-Misurići-Društveni dom Misurići
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica Bunarska, Misurićka, Tešanjska, Željeznička kao i birači iz Ošava i Poljica.

15. Biračko mjesto 042A013A-Moševac-Područna škola Moševac
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Moševca sa prezimenima od „A“ do „LJ“.

16. Biračko mjesto 042A013B-Moševac-Područna škola Moševac
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Moševca sa prezimenima od „M“ do „Ž“

17. Biračko mjesto 042A014-Ravna-Područna škola Ravna
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ravne i Oruča.

18. Biračko mjesto 042A015A-Kosova-Područna škola Kosova
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Kosove sa prezimenima od „A“ do „LJ“.

19. Biračko mjesto 042A015B-Kosova-Područna škola Kosova
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Kosove sa prezimenima od „M“ do „Ž“.

20. Biračko mjesto 042A016- Novi Šeher-O.Š.“Novi Šeher“ (stari objekat)
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Novog Šehera.

21. Biračko mjesto 042A017- Mladoševica-Privatni prostor Antolović Ilije
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Mladoševice.

22. Biračko mjesto 042A018-Čobe-Područna škola Čobe
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Čoba.

23. Biračko mjesto 042A019-Domislica-Društveni dom Domislica
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Domislice, Brezovih Dana i Luga.

24. Biračko mjesto 042A020-Bradići-Područna škola Bradići
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Bradića Donjih, Bradića Gornjih, Krušika, Zalučja i Miščića.

25. Biračko mjesto 042A021- Tujnica-Područna škola Tujnica
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Tujnice.

26. Biračko mjesto 042A022-Omerdino Polje-Privatni prostor Kalabić Vahida
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica Asima Lošića, Šehidska i Radnička ulica.

27. Biračko mjesto 042A023-Maglaj –Osnovna škola „Maglaj“
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Ulica Viteška i Sulejmana Omerovića Cara.

28. Biračko mjesto 042A024A-Kopice-Privatni prostor Mustafić Džemila
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Kopica sa prezimenima od „A“-„Lj“.

29. Biračko mjesto 042A024B-Kopice-Privatni prostor Jašić Nihada
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Kopica sa prezimenima od „M“-„Ž“.


30. Biračko mjesto 042A025-Kosova 2-Društveni dom Kosova
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Husića, Polja Kosova, Rahmanovići, Spahići, Buševci i Kosove (svi birači čije kuće počinju sa oznakom bb)

31. Biračko mjesto 042A026-Strupina-Privatni prostor Relota Ivice
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Radojčića, Strupine i Galovca.

32. Biračko mjesto 042A027-OŠ.“Novi Šeher“
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači iz Omladinske,Piranske,Sportske, Starošeherske, Trga bratstva, Ul.Vladimira Nazora, Zanatlijske, Tržničke, Bosanske, Crnovrške, Dubske, H.Brkića, I proleterske, Donje Mahale, Kovača, Krive i Matinskog Visa.

33. 042A501-Glasanje u odsustvu i 042ANNN glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima-Prva osnovna škola Maglaj

34. Mobilni tim
Putem mobilnog tima glasaju birači koji su zbog nepokretnosti vezani za svoje domove.U Maglaju, 25.09.2014. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
Mustabašić Elmir, dipl.pravnik


Oluku možete preuzeti ovdje >> Download