• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.09.2014

UNDP osigurao sredstva u oblasti sporta

Danas je potpisan ugovor za interventno djelovanje na objektima javne infrastrukture u oblasti sporta.

UNDP je osigurao sredstva od 50.000,00 KM od čega je 30.000,00 KM za sanaciju stadiona NK Natron Maglaj, a po 10.000,00 KM za izgradnju sportski poligona u dvije Mjesne zajednice Misurići i Kopice.

" Ovom prilikom bih da se zahvalim na sredstvima koja su izdvojena za našu Mjesnu zajednicu. Naš cilj je da djecu vratimo sa ulica na sportske terene ", rekao je povjerenik MZ Misurići.

Kompletna realizacija projekta biće implementirana putem NK Natron kao spone za razvoj sporta na području općine Maglaj. Takođe je bilo govora o projektima LOD IV, gdje je Općina Maglaj jedne od općina gdje će biti implementacija putem nevladinih organizacija.

TEME za Javni poziv za NVO-e sa područja Općine Maglaj u LOD IV Projektu:

1. Uključivanje mladih kroz sortske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih i zaštita okoliša

2. Promocija kulturnih i turističkih sadržaja na području općine Maglaj, sa posebnom pažnjom na održavanju i promociji tradicionalnih manifestacija

3. Podrška borbi protiv siromaštva kroz edukativne projekte i projekte koji imaju za cilj zapošljavanja ili povećavanja prihoda

4. Socijalno uključivanje marginalizovanih grupa sa posebnim osvrtom na djecu sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom te stara i iznemogla lica

Očekuje se Javni poziv u narednom periodu.