• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.09.2014

Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama

Program Evropske unije za oporavak od poplava dana 17.09. 2014. godine je objavio Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama na području općina Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Brčko distrikt i Domaljevac.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa Kriterijima za dodjelu pomoći u rekonstrukciji stambenih objekata, objavljen je na oglanoj ploči Općine Maglaj, oglasnim pločama mjesnih zajednica i na oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Maglaj dana 17.09.2014. godine i ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu preuzeti na Info šalteru Općine Maglaj, Viteška 4 i na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba. Za sve dodatne informacije obratiti se u Općinu Maglaj, kancelarija broj 24, svakim radnim danom od 7,00 – 15,30 sati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Pisarnici Općine Maglaj zaključno sa 30.09.2014. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download