• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.11.2011

Okrugli sto o približavanju rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnim zajednicama, održan i u Maglaju

Predstavnici Tužilaštva BiH, Suda BiH i Odsjeka krivične odbrane (OKO) pri Ministarstvu pravde BiH, na Okruglom stolu su predstavnicima lokalne zajednice u Maglaju prezentovali strukturu ovih institucija, dosadašnji rad na predmetima, kao i poteškoće sa kojima se susreću ove institucije u radu na predmetima ratnih zločina.

Predstavnik Tužilaštva BiH je sudionicima Okruglog stola prezentovao strukturu Posebnog odjela za ratne zločine, te dosadašnji rad na predmetima ratnih zločina počinjenih na području BiH, kao i predmetima koji se odnose na područje Maglaja i okoline.

U prezentacijama je pokazana dinamika rada na predmetima ratnih zločina, kroz različite faze predmeta, od samog početka i donošenja naredbe o pokretanju istrage, podizanja optužnice, suđenja, pa sve do konačne pravosnažne presude.

Navedenim prezentacijama prikazana je složenost rada na ovim predmetima, te je istaknuto da se radi o predmetima koji se odnose na događaje koji su se desili prije 16 ili više godina u kojima se često u istrazi mora saslušati više desetina svjedoka i prikupiti na stotine dokaza.

Nakon podizanja optužnice, veliki broj svjedoka i dokaza mora se prezentovati u sudnici, što su razlozi zbog kojih se neki od predmeta moraju procesuirati duži vremenski period.

Predstavnici lokalne zajednice, među kojima su bili predstavnici udruženja žrtava ratnih zločina, predstavnici organa opštinske uprave i administracije, predstavnici MUP-a, pravosuđa, te predstavnici medija kao i zainteresovani građani, imali su priliku da predstavnicima institucija postave pitanja koja se odnose na rad ovih institucija.

Na Okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici Odsjeka za krivičnu odbranu (OKO).

Okrugli sto u Maglaju održan je u organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Sprske, kao jedan u nizu okruglih stolova posvećenih približavanju rada pravosuđa lokalnim zajednicama, koji se realizuju u svim krajevima BiH.

Zbog važnosti procesa približavanja pravosudnih institucija lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, predstavnici Tužilaštva BiH sudjeluju na ovakvim skupovima i ta saradnja će se nastaviti u budućnosti.
*napomena o načelu presumpcije nevinosti

Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Tužilaštva BiH, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.