• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.08.2014

Premijer Nikšić posjetio maglajsko selo Donji Bradići

Dana 27.08.2014 posjetu naseljenom mjesto Donji Bradići je obavio premijer Federacije gospodin Nermin Nikšić. U delegaciji su pored njega bili premijer ZE-DO kantona gospodin Munib Husejnagić i kantonalni ministar i komandant štaba Civile zaštite ZE-DO kantona gospodin Edin Terzić.Sa stanjem na terenu delegaciju je upoznao Općinski načelnik i predsjednik MZ Donji Bradići Šefik Ridžal. Općinski načelnik Mehmed Mustabašić je prisutne informisao o dosadnašnjim aktivnostima na rješavanju problema na klizištu u ovom naselju, aktivnosti koje se vode na izgradnji pristupnog puta i zaključcima Općinskog vijeća.Iskazana je zabrinutost za daljnu sudbinu ovog naseljenog mjesta. Najbitniji zaključak jeste da će premijer Nikšić predložiti zavodu za geodetske poslove da sačine detaljnu analizu stanja na terenu, sa izradom projekta koji bi trebao ukazati u kome pravcu bi se radili sanacioni i drugi poslovi.Bit će odmah dat nalog da stručnjaci Zavoda za geodeziju dođu na ovo područje, ostanu koliko treba da bi nakon njihove analize bilo procijenjeno koliko mještana eventualno treba potpuno izmjestiti iz Bradića, koliko ih može ostati i eventualno koliko se kuća može popraviti. Sve te procjene je vjerovatno teško napraviti zbog ponavljanja elementarnih nepogoda na ovom terenu i stalne promijene stanja, ali stručna analiza treba ipak da bude podloga za dalje djelovanje“, rekao je premijer.Istovremenoi premijer ZE-DO kantona je istakao da je Vlada donijela odluku da će djeca iz Bradića redovno krenuti u narednu školsku godinu u školama na područjima gdje su sada smještena nakon iseljenja iz njihovih kuća.