• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.08.2014

Informacije o deminiranju na području općine Maglaj

Dana 26.08.2014. godine u 12,00 sati je izvršena primopredaja deminirane površine na zadatku Bijela Ploča – Plane - Jablanica, ID 13589, površine 29.042m2. Deminiranje izvršila deminerska udruga „Pazi mine“ Vitez. Na primopredaji sudjelovali predstavnik navedene udruge, predstavnici BH MAC-a i predstavnik Službe civilne zaštite općine Maglaj.Istog dana u 13,00 je otvoren zadatak tehničkog izviđanja Bijela Ploča – Plane – Jablanica 3, ID: 13605, površine od 27.366 m2. Deminiranje vrši ista udruga. Na otvaranju zadatka tehničkog izviđanja sudjelovali gore navedeni predstavnici deminera, MH MAC-a i Službe CZ općine Maglaj.