• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.08.2014

Javni poziv za kupovinu zemljišta za formiranje placeva (površine 350-500 m2)

Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1438/14 od 12.08.2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za kupovinu zemljišta za formiranje placeva (površine 350-500 m2)


Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1438/14 od 12.08.2014. godine, objavljuje Javni Poziv za kupovinu zemljišta za formiranje placeva površine 350-500 m², za izgradnju individualnih stambenih objekata, a koje zemljište će se dodjeliti vlasnicima objekata za koje će biti obezbjeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima Općine Maglaj.


Svi zainteresovani vlasnici zemljišta, u približno navedenoj površini potrebnog zemljišta za formiranje građevinske parcele , mogu dostaviti svoju ponudu, koja treba da sadrži slijedeću dokumentaciju:

- Lokaciju građevinske parcele sa konkretnim nazivom katastarske općine, kao i podatke o istom uz priloženi Zemljišno knjižni izvadak ZK Ureda Oćinskog suda Zavidovići Odjeljenje Maglaj, i Posjedovni list Sužbe za urbanizam geodetske iimovinsko pravne poslove Općine Maglaj,

- Uvjerenje nadležne Službe da je na predmenom zemljištu moguće formirati građevinsku parcelu,

- Tačno naznačenu cijenu 1 m² građevinske parcele kao i eventualnu mogućnost korekcije iste,

- Građevinska parcela treba da je slobodna od ljudi i stavri i može je ponuditi samo vlasnik-posjednik odnosno ovlašteni punomoćnik,

- Ponuda treba da sadrži uvjete plaćanja (gotovinsko ili obročno).

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, direktno putem Pisarnice Općine Maglaj, ulica Viteška broj 4. ,Službi Općinskog Načelnika i Općinskog vijeća , i to u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i oglasnoj ploči Općine Maglaj i to od 21.08.2014. godine (četvrtak) do 29. 08.2014. godine (petak) do 15,00 sati.


Dokument Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download