• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2014

Poziv za dodjelu dječijih kreveta za stanovnike MZ Maglaj grad

Dana 19.08.2014. godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati ispred zgrade „Muki“ u Moševcu izvršiće se podjela dječijih kreveta za porodice koje su podnjele zahtjeve.

Kreveti će se djeliti za sve koji pripadaju MZ Maglaj grad, a koji su podnjeli zahtjeve. Za druge MZ podjela će se obaviti naknadno putem povjerenika o čemu će isti biti na vrijeme obavješteni.

Podjelu će vršiti zajedno sa predstavnicima Općine Maglaj povjerenici MZ Maglaj grad i predstavnici iz Crvenog križa/krsta Maglaj.