• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.08.2014

Izvještaj o analizi tla sa poplavnih područja

Uposlenici Federalnog zavoda za agropedologiju u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj 868/2014 od 05.06.2014. godine, izvršili su uzorkovanje zemljišta radi dodatnih ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima, na svim lokacijama na kojima je nakon majskih poplava utvrđen prekogranični sadržaj polutanata.

Izvještaj za općinu Maglaj možete preuzeti ovdje >> Download