• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.08.2014

Aktivnosti sa terena

Nove padavine izazvale su dodatne poteškoće na području općine Maglaj, procjenjuje se da je šteta cca 8,5 miliona KM , a odnosi se na oštećene stambene objekte, putnu i ostalu infrastrukturi te na privredne objekte.

U toku prošle sedmice ali intezivno i za dane vikenda angažovana je sva raspoloživa mehanizacija od strane Općine Maglaj.

Pročišćen je put na reonu Ošve kod spomenika. Zbog klizišta prekinut je put Straište-Ruvići tako da je rađeno i na sanaciji ove dionici.

Takođe su rađeni poslovi na sanaciji putnog pravca prema Straištu jer je ovaj put bio potpuno devastiran.

Problem je i na putnom pravcu prema Gračinom brijegu, koji je osposobljen za nužni prelaz zahvaljujući brzoj intervenciji mašina i angažovanju seoskih mještana koja je za svaku pohvalu.

Na lokaciji Bočinje već je u nekoliko navrata vršeno čišćenje klizišta prema Donjoj Bočinji a veliki su problemi i na putu prema Joševcu. Takođe je i sanirano klizište u Bakotiću.

Ipak najveći problem predstavlja aktivno klizište na reonu Donji Bradići, tako da je novo klizište totalno presjeklo jedinu putnu komunikaciju za ovo naseljeno mjesto. Uočena su i nova pomjeranja tla i oštećenja na kućama , tako da je većina stanovništva iseljena.

Trenutno se radi na uklanjanju velikog klizišta na reonu Sedra na putnoj komunikaciji Maglaj-Fojinica. Iako mašine rade intezivno procjene su da će ovaj put biti osposobljen za 3 do 4 dana.Tek nakon ovih sanacija raspoloživa mehanizacija će biti usmjerena na sanaciju i uspostavu putnog pravca za Donje Bradiće gdje je situacija i najteža.

Zatražena je i odobrena intervencija OS BiH tako da su i njihove mašine uključene u čišćenju.

Općinski načelnik je zatražio novi prijem kod Premijera FBiH gospodina Nermina Nikšića ovaj sastanak je održan danas u 10:00 sati. Na sastanku će se prezentovati složena situacija i zatražiti dodatna pomoć od Vlade FBiH.