• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.07.2014

Javni poziv - Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava – pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Pozivaju se privredni subjekti (pravna i fizička lica) registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji su tokom majskih poplava imali utvrđenu direktnu štetu na osnovnim sredstvima, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava - pomoći namijenjenih za saniranje štete.
Pravo korištenja ovih financijskih sredstava - pomoći imaju privredni subjekti, koji dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku i koji su registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu iz područja djelatnosti Standardne klasifikacije djelatnosti (stare i nove), i to:
C-Vađenje ruda i kamena,
D-Prerađivačka industrija,
E-Proizvodnja električne energije,
F- Građevinarstvo,
G-Trgovina na veliko,
H-Prijevoz i skladištenje.

Integralan tekst javnog poziva može se preuzeti na linku: JAVNI POZIV

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu: 032/405-703 i 032/406-159 web stranici: www.zdk.ba odnosno Općini Maglaj, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva, kancelarija broj 23 odnosno telefon 609 583.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.