• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.07.2014

Održan sastanak za uspostavu koordinacije rada MZ Maglaj grad

Dana 23.07.2014. godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 10 sati, održan sastanak sa povjerenicima izabranim od strane gradske jezgre za rad na terenu i predstavnicom Općinske službe za BISZ, opštu upravu i društvenje djelatnosti kao i predstavnika koordinacionih tijela za MZ Maglaj grad.

Na sastanku su formirana koordinaciona tijela koja će biti raspoređena po poplavljenim zonama grada (11 zona), koja će imati na raspolaganju 3-5 osoba (po potrebi i više) za rad u realizaciji programa obnove.

Na sastanku je podržan prijedlog Općine da glavni koordinator bude gospodin Amir Smajlagić, koji će biti veza između Općine i odabranih koordinacionih tijela.

Aktivnosti će se objavljivati svakih 7 dana na zvaničnoj web stranici Općine Maglaj.


U prilogu skica sa zonama >> Download