• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.07.2014

Hitna Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59.60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe,SAZIVAM
Hitnu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan srijedu, 23.07.2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

DNEVNI RED
1. Aktuelna situaciju izazvana poplavama od 14-16. 05.2014. godine i nove poplave na području općine Maglaj od 22.07.2014.godine.PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić