• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.07.2014

Dokument okvirnog budžeta Općine Maglaj 2015.- 2017.

Dokument okvirnog budžeta je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja finansijama na svim nivoima vlasti i Bosni i Hercegovini uopće. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period je postala uobičajena praksa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u proteklih nekoliko godina. Ovaj dokument je glavni rezultat izrade i planiranja srednjoročnog budžeta po metodologiji «Deset koraka srednjoročnog planiranja i pripreme budžeta» koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Dokument možete preuzeti ovdje >> Download