• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.07.2014

Informacija o početku deminiranja na području općine Maglaj

Na osnovu urađenih prijedloga projekata prioritetnog deminiranja, te Liste prioriteta ZE-DO kantona za općinu Maglaj, dana 16.07.2014. godine počet će radovi na deminiranju zadatka Bijela Ploča – Plane – Jablanica, MAC ID 13589 od oko 29.000m2 prostora.
Radove će izvršiti Udruga „PAZI MINE“ iz Viteza, a financijska sredstva je osigurala Fondacija Svijet bez mina iz Ciriha. Planirano otvaranje zadatka je u 10,00 sati.