• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.07.2014

Održan radni sastanak delegacije Općine Maglaj i predstavnika UNDP-a

Dana 14.07 tekuće godine u zgradi Općne Maglaj održan je radni sastanak, na kojem su prisustvovali Općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnici UNDP-a.

Na sastanku je prije svega razmatrano o ranije kandidovanim projektima od strane općinskih predstavnika i o daljnoj saradnji, kako bi se u što kraćem vremenskom periodu izvršila sanacija štete nastale u majskim poplavama. Predložene su slijedeće tačke:

1. Od kandidature projekta od strane Općine Maglaj, UNDP je prihvatio sanaciju štete nastale u srednjim školama i u dvije osnovne škole na području grada Maglaja. U prvoj fazi će se raditi sanacija prvih spratova, a u drugoj fazi biće izvedena kompletna obnova škola.

2. Planirana je sanacija Doma zdravlja te prostorija Općine Maglaj i Centra za socijalni rad.

3. U oblasti lokalne infrastrukture UNDP je prihvatio nekoliko manjih projekata za obnovu. Prije svega rekonstrukciju mostova i puteva stradalih u klizištima.

4. Dogovorenio je da UNDP izvrši sanaciju 200 do 300 oštećenih stambenih jedinica za ranjive kategorije, prije svega za samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom te socijalno ugrožena lica.
Delegacija Općine je istakla potrebu pomoći manjim privrednim subjektima koji zapošljavaju od 1 do 5 uposlenih, te nabavku barem dva vozila za potebe Veterinarske stanice. Predstavnici UNDP-a su obećali razmatranje ovih zahtjeva.

5. UNDP je prihvatio prijedlog Općine za pomoć obnavljanja privrede te je predložio interventnu pomoć za 4 do 5 privrednih subjekata koji bi nastavili kontinuitet u radu.

6. Takođe su prihvatili i projekat nabavke kontejnera za reciklažni otpad kao i obezbjeđenje sredstava za kupovinu nekih od mašina za potrebe komunalnog javnog društva.

Obećali su rekonstrukciju i čišćenje korita rijeke Bosne.
Ovo je značajna pomoć koja je proistekla iz saradnje i svih dosadašnjih kontakata sa UNDP-om i općinskom administracijom.